Pacifico

Owner/Breeder: Shelley Evans

2013 | International Sporthorse Registry | Gelding

(Popeye x Zoey/Unknown)

Accomplishments

  •  2015 USHJA Zone 10 Pony Hunter Breeding 2-Year Old Reserve Champion